BÀI DỰ THI BÚT KÝ, PHÓNG SỰ 990 NĂM ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

Làng cổ Lộc Thọ, tiền đồn xưa của tổ quốc

Từ làng Cổ Đan nhìn ra cửa  biển Đan Nhai (Cửa Hội). Ảnh: Giao Hưởng
Từ làng Cổ Đan nhìn ra cửa biển Đan Nhai (Cửa Hội). Ảnh: Giao Hưởng
Từ làng Cổ Đan nhìn ra cửa biển Đan Nhai (Cửa Hội). Ảnh: Giao Hưởng
Lên top