Lam giang – trầm tích và hồn cốt xứ Nghệ

Phong cảnh sông Lam đẹp như bức tranh vẽ. Ảnh: Công Kiên
Phong cảnh sông Lam đẹp như bức tranh vẽ. Ảnh: Công Kiên
Phong cảnh sông Lam đẹp như bức tranh vẽ. Ảnh: Công Kiên
Lên top