Nuôi chim “khủng”, lão nông xứ Nghệ kiếm bộn tiền

Ông Bùi Văn Quang chăm sóc đàn đà điểu. Ảnh: Trần Tuyên
Ông Bùi Văn Quang chăm sóc đàn đà điểu. Ảnh: Trần Tuyên
Ông Bùi Văn Quang chăm sóc đàn đà điểu. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top