Nam Sách (Hải Dương) - thời hậu dồn điền, đổi thửa

Kỳ cuối: Đất hương hỏa, đất thờ cúng liệt sĩ cũng rơi vào vòng tranh chấp

Bà Dân cầm di ảnh trên tay liệt sĩ Nguyễn Xuân Sửa trước ngôi nhà bị hàng xóm phá dỡ.
Bà Dân cầm di ảnh trên tay liệt sĩ Nguyễn Xuân Sửa trước ngôi nhà bị hàng xóm phá dỡ.
Bà Dân cầm di ảnh trên tay liệt sĩ Nguyễn Xuân Sửa trước ngôi nhà bị hàng xóm phá dỡ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top