Nam Sách (Hải Dương) - thời hậu dồn điền, đổi thửa: Rơi vào vòng lao lý cũng vì mảnh ruộng (Kỳ 2)

Lãnh đạo xã Cộng Hòa trong buổi làm việc với PV liên quan đến vấn đề ruộng đất ở địa phương. Ảnh: PV
Lãnh đạo xã Cộng Hòa trong buổi làm việc với PV liên quan đến vấn đề ruộng đất ở địa phương. Ảnh: PV