Đồng bằng mưa nắng bất thường...

Mô hình lúa tôm được cho là bền vững tại ĐBSCL trước biến đổi khí hậu. Ảnh: Đ.B
Mô hình lúa tôm được cho là bền vững tại ĐBSCL trước biến đổi khí hậu. Ảnh: Đ.B