Bầu Kiểm làng Nghiêm Xá

Cứ khoảng 15h chiều hằng ngày, ông Kiểm lại đóng các đồ đạc cần thiết như cờ, giày thể thao vào chiếc thùng sắt, buộc chục quả bóng vào đầu xe đạp ra sân để huấn luyện đội bóng đá nữ của làng Nghiêm Xá.
Cứ khoảng 15h chiều hằng ngày, ông Kiểm lại đóng các đồ đạc cần thiết như cờ, giày thể thao vào chiếc thùng sắt, buộc chục quả bóng vào đầu xe đạp ra sân để huấn luyện đội bóng đá nữ của làng Nghiêm Xá.
Cứ khoảng 15h chiều hằng ngày, ông Kiểm lại đóng các đồ đạc cần thiết như cờ, giày thể thao vào chiếc thùng sắt, buộc chục quả bóng vào đầu xe đạp ra sân để huấn luyện đội bóng đá nữ của làng Nghiêm Xá.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM