Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hai vợ chồng lái đò phố Hội

Bức hình nổi tiếng của Réhahn.
Bức hình nổi tiếng của Réhahn.