“Cô Thanh khuyết tật” 25 năm “đưa đò” miễn phí

Lớp học miễn phí của cô Thanh đã giúp nhiều thế hệ học trò vững bước vào đời. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Lớp học miễn phí của cô Thanh đã giúp nhiều thế hệ học trò vững bước vào đời. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Lớp học miễn phí của cô Thanh đã giúp nhiều thế hệ học trò vững bước vào đời. Ảnh: LAM PHƯƠNG