Con đang hưởng lương hưu chết, mẹ có được hưởng trợ cấp tuất không?

Trước khi nhận NLĐ vào làm việc, NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Trước khi nhận NLĐ vào làm việc, NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Trước khi nhận NLĐ vào làm việc, NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Lên top