Xe khách đâm xe cứu hỏa: Lái xe cứu hỏa phải có một phần trách nhiệm

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc