Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm cắp tài sản

Đối tượng Bùi Văn Sinh vừa bị bắt về tội trộm cắp tài sản.
Đối tượng Bùi Văn Sinh vừa bị bắt về tội trộm cắp tài sản.
Đối tượng Bùi Văn Sinh vừa bị bắt về tội trộm cắp tài sản.
Lên top