5 lần đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản và hàng nghìn USD

Đối tượng Vương Văn Long lợi dụng đêm tối, đập kính xe trộm tài sản. Ảnh : PV
Đối tượng Vương Văn Long lợi dụng đêm tối, đập kính xe trộm tài sản. Ảnh : PV
Đối tượng Vương Văn Long lợi dụng đêm tối, đập kính xe trộm tài sản. Ảnh : PV
Lên top