Nhóm đối tượng nhiều tiền án mang ô tô đi trộm cây cảnh quý

Cây cảnh bị nhóm trộm lấy đi. Ảnh: L.N.
Cây cảnh bị nhóm trộm lấy đi. Ảnh: L.N.
Cây cảnh bị nhóm trộm lấy đi. Ảnh: L.N.
Lên top