Vụ khách hàng đòi tiền nữ “giảng viên đại học”: Rủi ro khi nộp tiền xuất khẩu lao động cho cá nhân

Nhiều người dân đứng mỏi mòn trong đêm trước nhà bà Liên để đòi tiền du học- xuất khẩu lao động. Ảnh: PV
Nhiều người dân đứng mỏi mòn trong đêm trước nhà bà Liên để đòi tiền du học- xuất khẩu lao động. Ảnh: PV
Nhiều người dân đứng mỏi mòn trong đêm trước nhà bà Liên để đòi tiền du học- xuất khẩu lao động. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top