Truy tố nhóm bảo kê logo "xe vua" ở Hà Nội

Thanh tra giao thông xử lý một tài xế lái xe quá tải ở Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh.
Thanh tra giao thông xử lý một tài xế lái xe quá tải ở Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh.
Thanh tra giao thông xử lý một tài xế lái xe quá tải ở Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh.
Lên top