Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ trưởng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên bị đâm trọng thương

Kiểm lâm VQG Cát Tiên đi tuần tra, khảo sát. Ảnh: H.A.C
Kiểm lâm VQG Cát Tiên đi tuần tra, khảo sát. Ảnh: H.A.C