Thủ đoạn chiếm đoạt và ăn chia hơn 13 tỉ của cựu Tổng Giám đốc Sagri

Cựu Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng. Ảnh: Bộ Công an
Lên top