Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc Sagri cùng 15 bị can

Bị can Lê Tấn Hùng. Ảnh: BCA.
Bị can Lê Tấn Hùng. Ảnh: BCA.
Bị can Lê Tấn Hùng. Ảnh: BCA.
Lên top