Ông Lê Tấn Hùng bị cách chức Tổng giám đốc Sagri

Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: Sagri
Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: Sagri
Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: Sagri
Lên top