Tạm giữ đối tượng lấy danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Hữu Nhất. Ảnh: CAQB
Đối tượng Nguyễn Hữu Nhất. Ảnh: CAQB
Đối tượng Nguyễn Hữu Nhất. Ảnh: CAQB
Lên top