Vụ tự phong "nhà báo quốc tế": Hội Luật gia chưa chốt phương án xử lý

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn (trái) trong cuộc trao đổi với PV Lao Động chiều 8.5.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn (trái) trong cuộc trao đổi với PV Lao Động chiều 8.5.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn (trái) trong cuộc trao đổi với PV Lao Động chiều 8.5.
Lên top