Thu hồi biển xanh 80A cấp cho xe của cơ quan “nhà báo quốc tế”

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn-Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu. Ảnh: Nguoilambao.vn
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn-Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu. Ảnh: Nguoilambao.vn
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn-Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu. Ảnh: Nguoilambao.vn
Lên top