Rảnh rỗi vì nghỉ dịch, người đàn ông loan tin giả, vu khống công an

Đối tượng Đ.V.C. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đ.V.C. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đ.V.C. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top