Rủ công an đánh nhau khi được yêu cầu xét nghiệm COVID-19

Thanh niên chửi bới, thách thức đánh nhau với tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên chửi bới, thách thức đánh nhau với tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên chửi bới, thách thức đánh nhau với tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Lên top