Không để tin giả hoành hành giữa mùa dịch

Thông tin giả mạo Bộ Y tế cho rằng COVID-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ... đang lan tràn trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Thông tin giả mạo Bộ Y tế cho rằng COVID-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ... đang lan tràn trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Thông tin giả mạo Bộ Y tế cho rằng COVID-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ... đang lan tràn trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Lên top