Quảng Trị: Phát hiện vụ trộm cắp điện trên 4.000kWh

Hiện trường vụ trộm điện phát hiện. Ảnh: HT
Hiện trường vụ trộm điện phát hiện. Ảnh: HT
Hiện trường vụ trộm điện phát hiện. Ảnh: HT
Lên top