Quảng Trị: Phát hiện, xử lý 46 vụ trộm cắp điện

Một trường hợp mổ cáp trước công tơ bị phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: QTPC
Một trường hợp mổ cáp trước công tơ bị phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: QTPC
Một trường hợp mổ cáp trước công tơ bị phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: QTPC
Lên top