Phát hiện 4 trường hợp cố tình thông chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top