Hải Phòng hướng dẫn thủ tục qua chốt kiểm dịch COVID-19 vào thành phố

Hải Phòng hướng dẫn kiểm soát người và phương tiện qua chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: MD
Hải Phòng hướng dẫn kiểm soát người và phương tiện qua chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: MD
Hải Phòng hướng dẫn kiểm soát người và phương tiện qua chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: MD
Lên top