Phá rừng mở đường, chính quyền biết khi sự đã rồi

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: P.V
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: P.V