Ông Trần Phương Bình bị đề nghị thêm án chung thân

Bị cáo Trần Phương Bình (ngồi hàng đầu thứ 2 bên phải ). Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Trần Phương Bình (ngồi hàng đầu thứ 2 bên phải ). Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Trần Phương Bình (ngồi hàng đầu thứ 2 bên phải ). Ảnh: Anh Tú.
Lên top