Ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Sơn đề nghị giám định lại số tiền thiệt hại

Ông Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh TTXVN.
Ông Đinh La Thăng tại tòa. Ảnh TTXVN.