Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được ai xin giảm nhẹ hình phạt?

Lên top