Nghệ An: Đề nghị công an điều tra vụ phát tán phiếu xét nghiệm giả

Phiếu xét nghiệm bị làm giả được tung lên mạng xã hội. Ảnh: QĐ
Phiếu xét nghiệm bị làm giả được tung lên mạng xã hội. Ảnh: QĐ
Phiếu xét nghiệm bị làm giả được tung lên mạng xã hội. Ảnh: QĐ
Lên top