Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 1 hoạt động bình thường sau khử khuẩn

Chốt kiểm soát y tế khu vực BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Tùng Giang
Chốt kiểm soát y tế khu vực BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Tùng Giang
Chốt kiểm soát y tế khu vực BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Tùng Giang
Lên top