Quảng Ngãi: Phong tỏa nơi ở của thanh niên dương tính với SARS-CoV-2

Lên top