Nam thanh niên Hà Nội tự làm giả giấy đi đường để thông chốt

Nguyên làm giả giấy đi đường để qua các chốt kiểm soát khi Hà Nội đang giãn cách xã hội. Ảnh: H.Phong
Nguyên làm giả giấy đi đường để qua các chốt kiểm soát khi Hà Nội đang giãn cách xã hội. Ảnh: H.Phong
Nguyên làm giả giấy đi đường để qua các chốt kiểm soát khi Hà Nội đang giãn cách xã hội. Ảnh: H.Phong
Lên top