Luân chuyển cán bộ ngành công an: Luồng gió mới trong trấn áp tội phạm

Công an Đồng Nai bắt giữ Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn “đen” trong vụ khống chế bác sĩ bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ. Ảnh: CACC
Công an Đồng Nai bắt giữ Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn “đen” trong vụ khống chế bác sĩ bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ. Ảnh: CACC
Công an Đồng Nai bắt giữ Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn “đen” trong vụ khống chế bác sĩ bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ. Ảnh: CACC
Lên top