Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.