Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.
Ông Huỳnh Bê tại cơ quan công an.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top