Kiên Giang: Bắt nữ phó phòng và thủ quỹ tham ô tài sản

Trụ sở Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao (ảnh: P.V)
Trụ sở Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao (ảnh: P.V)