Khẩn trương điều tra vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc

Cây thông bị đầu độc bằng cách khoan lỗ và đổ thuốc trừ sâu.
Cây thông bị đầu độc bằng cách khoan lỗ và đổ thuốc trừ sâu.
Cây thông bị đầu độc bằng cách khoan lỗ và đổ thuốc trừ sâu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top