Vụ hạ 4.000 cây thông cổ thụ để xây sân golf tại Gia Lai: Viễn cảnh... trên giấy

Xây sân Golf tại Gia Lai là không khả thi, chưa kể dự án xâm phạm 200 ha đất rừng. Ảnh: ĐÌNH VĂN.
Xây sân Golf tại Gia Lai là không khả thi, chưa kể dự án xâm phạm 200 ha đất rừng. Ảnh: ĐÌNH VĂN.
Xây sân Golf tại Gia Lai là không khả thi, chưa kể dự án xâm phạm 200 ha đất rừng. Ảnh: ĐÌNH VĂN.
Lên top