Điều tra vụ hàng trăm cây thông ở Lâm Đồng bị khoan lỗ, đổ thuốc trừ sâu

Nhiều cây thông bị khoan lỗ và đổ thuốc trừ sâu.
Nhiều cây thông bị khoan lỗ và đổ thuốc trừ sâu.
Nhiều cây thông bị khoan lỗ và đổ thuốc trừ sâu.