Hàng trăm cây thông bị “đầu độc” không thương tiếc

Hàng trăm cây thông bị đầu độc không thương tiếc
Hàng trăm cây thông bị đầu độc không thương tiếc