Hết tiền chơi ma túy, 2 đạo chích rủ nhau đi trộm xe máy và thóc của dân

Hai đối tượng Phạm Văn Dương, Nguyễn Huy Kiên. Ảnh: Bùi Thành.
Hai đối tượng Phạm Văn Dương, Nguyễn Huy Kiên. Ảnh: Bùi Thành.
Hai đối tượng Phạm Văn Dương, Nguyễn Huy Kiên. Ảnh: Bùi Thành.
Lên top