Mỗi ngày đều có bệnh nhân ngộ độc các loại ma túy mới

Bệnh nhân ngộ độc ma túy được điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: BSCC
Bệnh nhân ngộ độc ma túy được điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: BSCC
Bệnh nhân ngộ độc ma túy được điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: BSCC
Lên top