Hai nhóm thanh niên đuổi chém nhau trên quốc lộ 51 để đòi nợ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc_Ảnh cắt từ clip
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc_Ảnh cắt từ clip