Hà Tĩnh: Nóng dần nạn buôn bán pháo, thuốc nổ dịp Tết

Khởi tố đối tượng Linh về hành vi buôn bán pháo. Ảnh: CA.
Khởi tố đối tượng Linh về hành vi buôn bán pháo. Ảnh: CA.
Khởi tố đối tượng Linh về hành vi buôn bán pháo. Ảnh: CA.
Lên top