Tăng cường xử lý kinh doanh, buôn bán pháo nổ trên Facebook, YouTube

Tổng cục Quản lý thị trường đối với Cục QLTT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.
Tổng cục Quản lý thị trường đối với Cục QLTT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.
Tổng cục Quản lý thị trường đối với Cục QLTT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.
Lên top